back to home dude

Untamed

Untamed

Về Untamed

Trong trò chơi bắn Untamed, tên lãnh chúa độc ác Zeon vừa xâm chiếm hành tinh của bạn. BẠn là cư dân duy nhất còn sót lại trên hành tinh Zak. Đó là bởi vì bạn là một pháp sư cao cường nhất ở Zak! Hãy sử dụng những viên đạn. Nhấn chuột trái để khiến totem biến mất và thay vào đó, hãy kéo cò súng!