back to home dude

Không lối thoát

Không lối thoát

Về Không lối thoát

Cố gắng để tẩu thoát khỏi phòng. Sử dụng các đối tượng bạn có thể tìm thấy.