back to home dude

Không cô đơn

Không cô đơn

về Không cô đơn

Bạn đang cố gắng thoát khỏi tòa nhà lớn này, nhưng may mắn là không chỉ có mình bạn! Những hành động của các bản sao của bạn sẽ được lưu lại nên với mỗi mạng mới, bạn sẽ đến gần hơn với cánh cửa cuối cùng. Bạn sẽ vượt qua tất cả những căn phòng đầy thử thách này chứ?