back to home dude

Khối vuông giáng sinh

Khối vuông giáng sinh

về Khối vuông giáng sinh

Hãy di chuyển khối có hình ngôi sao và dính vào những khối khác như cục nam châm. Hãy dùng tính năng này để đặt những khối hình vào đúng vị trí và giải câu đố. Bạn sẽ mất bao lâu để hoàn thành?