back to home dude

Khối vuông

Khối vuông

Về Khối vuông

Hãy cố gắng hoàn tất trò chơi 3 chiều này! Sử dụng cái cuốc của bạn để cắt bỏ khối sao cho mỗi con số bao gồm đúng số lượng khối! Bạn có thể hoàn thành tất cả 35 cấp độ?