back to home dude

Khối lập phương Xtreme

Khối lập phương Xtreme

Về Khối lập phương Xtreme

Khối lập phương Xtreme là trò chơi tốc độ phản ứng nhanh! Hãy di chuyển khổi lập phương qua các gờ và nhảy trước khi chúng rơi xuống. Hãy cố gắng tránh đừng chạm vào bất cứ hình tam giác nào. Chinh phục nhiều cấp độ nhất có thể!