back to home dude

Khối bát giác

Khối bát giác

về Khối bát giác

Nhiệm vụ của bạn là sống sót lâu nhất có thể! Lăn khối bát giác của bạn sang một bên và làm mọi cách để đến được đích của mỗi màn chơi!