back to home dude

Kho báu trong bóng tối

Kho báu trong bóng tối

về Kho báu trong bóng tối

Tìm kho báu, nhưng không chạy vào bất kỳ đối tượng nào. Mua nâng cấp để giúp cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.