back to home dude

Kho báu thần tiên

Kho báu thần tiên

về Kho báu thần tiên

Hãy cố gắng loại bỏ tất cả các khối để lấy được điểm thưởng đặc biệt. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, nhưng đừng để rơi quả bóng!