back to home dude

Kho báu nguyền rủa

Kho báu nguyền rủa

về Kho báu nguyền rủa

Bảo vệ châu báu của bạn, không ai được phép cướp chúng. Tích lũy tiền để xây những tháp để bảo vệ kho báu.