back to home dude

Kho báu lâu đài cũ

Kho báu lâu đài cũ

Về Kho báu lâu đài cũ

Giúp các nhà thám hiểm để tìm tất cả các kho tàng ẩn trong lâu đài cũ! Cố gắng giải quyết các câu đố trong mỗi phòng càng nhanh càng tốt. Bạn sẽ có thể thu thập tất cả 25 báu vật trong trò chơi này?