back to home dude

Kho báu cướp biển

Kho báu cướp biển

về Kho báu cướp biển

Dẫn tên cướp biển đến kho báu. Chỉ đường bằng cách đặt những mũi tên phía trước hắn.