back to home dude

Kho Báu của Totem Lớn 16

Kho Báu của Totem Lớn 16

Về Kho Báu của Totem Lớn 16

Lần theo những chỉ dẫn mà bạn có, bạn đã đến được một địa điểm tuyệt đẹp với những thác nước. Vấn đề duy nhất là bạn không biết phải đi đâu tiếp từ đây. Hãy nhanh chóng đưa ra quyết định, vì kho báu sẽ không ở đó chờ đợi bạn.