back to home dude

Kho báu của hòn đảo bí ẩn

Kho báu của hòn đảo bí ẩn

về Kho báu của hòn đảo bí ẩn

Bạn thức dậy trên một hòn đảo nhiệt đới. Nhà ảo thuật trên hòn đảo này sẽ giúp bạn, những trước tiên, bạn phải giúp ông ấy đã.