back to home dude

Khỉ và Chuối 2

Khỉ và Chuối 2

về Khỉ và Chuối 2

Những con khỉ nhỏ muốn cướp những quả chuối từ con khỉ lớn. Đừng để con khỉ lớn bắt được bạn, vì nó sẽ trở nên giận dữ.