back to home dude

Khỉ phi hành gia

Khỉ phi hành gia

về Khỉ phi hành gia

Bắn con khỉ xa nhất có thể bằng cách bơm nước vào người nó. Chạm vào những bong bóng để bay cao hơn.