back to home dude

Khi những con chim cánh cụt tấn công

Khi những con chim cánh cụt tấn công

Về Khi những con chim cánh cụt tấn công

Bạn nên chuẩn bị khi những chú chim cánh cụt tấn công. Đặt phòng thủ và cảnh giác với kẻ thù.