back to home dude

Khỉ Nhện

Khỉ Nhện

về Khỉ Nhện

Bạn nghĩ rằng mình có thể làm một con khỉ trong một ngày không? Đu từ cây này sang cây khác, thu thập chuối và giải thoát những con khỉ khác.