back to home dude

Khi lợn bay

Khi lợn bay

về Khi lợn bay

Công việc của bạn là tạo một chiếc máy bay cho chú lợn này! Bạn có thể dùng nhiều món đồ khác nhau để tạo nên một chiếc máy bay của riêng bạn. Bạn sẽ thực hiện được một chuyến bay thành công chứ?