back to home dude

Khỉ lặn vách núi

Khỉ lặn vách núi

về Khỉ lặn vách núi

Nhảy xuống từ vách núi, lặn xuống nước. Mỗi con khỉ đều có một vấn đề nào đó bạn cần lưu ý, vì điều đó có thể ảnh hưởng đến việc lặn. Sức gió cũng góp phần ảnh hưởng. Lưu điểm của bạn bằng cách nhấn Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.