back to home dude

Khỉ hạ cánh

Khỉ hạ cánh

về Khỉ hạ cánh

Thu thập tất cả những quả chuối và sau đó hạ cánh an toàn trên các bệ bục. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Điểm sau khi kết thúc trò chơi.