back to home dude

Khỉ gặp nạn 2

Khỉ gặp nạn 2

về Khỉ gặp nạn 2

Hãy làm cho tất cả những khối vuông này biến thành vàng bằng cách xếp thành 3 hàng thẳng cùng màu.