back to home dude

Khỉ bắn bong bóng

Khỉ bắn bong bóng

về Khỉ bắn bong bóng

Chú khỉ này có nhiệm vụ phải làm vỡ một số lượng bong bóng nhất định.