back to home dude

Khẩu pháo ven biển

Khẩu pháo ven biển

Về Khẩu pháo ven biển

Bạn đang bị tấn công bởi những tên cướp biển đang trên đường tới đất nước của bạn. Hãy đuổi chúng đi bằng cách bắn chúng với khẩu pháo của bạn. Hãy chắc chắn bạn nhắm chính xác và bắn chúng ngay lập tức, vì bạn chỉ có vài viên đạn. Chúc bạn may mắn.