back to home dude

Khẩu pháo và Quân lính

Khẩu pháo và Quân lính

Về Khẩu pháo và Quân lính

Hãy nhắm cẩn thận với khẩu pháo của bạn và cố gắng làm nổ tung kẻ thù thành từng mảnh! Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất trong cả 28 màn chơi?