back to home dude

Khám phá Dải ngân hà

Khám phá Dải ngân hà

về Khám phá Dải ngân hà

Có rất nhiều hành tinh có thể được tìm ra trong vũ trụ. Bằng cách kết hợp từ 3 hành tinh trở lên, bạn có thể làm đổi màu ô vuông ở vị trí của hành tinh đó. Khi tất cả các ô vuông đều đã được đổi màu, bạn đã hoàn thành màn chơi một cách xuất sắc. Bạn không thể đi tiếp nếu có bất kì ô vuông nào còn trống. Và còn nhiều điều thú vị hơn nữa để khám phá.