back to home dude

Khách sạn của Jane

Khách sạn của Jane

về Khách sạn của Jane

Bạn sẽ quản lý khách sạn thật hoàn hảo bằng cách làm cho khách vui vẻ, dọn dẹp phòng và sửa những thứ bị hỏng.