back to home dude

Key Racer

Key Racer

Về Key Racer

Bấm những chữ màu xanh trên bàn phím nhanh nhất có thể khi bạn vùa nhin thấy chúng rơi xuống Tránh những chữ màu đỏ và cam, chúng sẽ làm xe của bạn chậm lại! Bạn có thể giành chiến thắng không?