back to home dude

Kêu gọi anh hùng

Kêu gọi anh hùng

về Kêu gọi anh hùng

Hãy kêu gọi tất cả các anh hùng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến bảo vệ toà lâu đài, đánh bại kẻ thù và sống sót an toàn.