back to home dude

Kẹt trong vũ trụ

Kẹt trong vũ trụ

về Kẹt trong vũ trụ

Phi hành gia người Nga cần giúp đỡ. Anh ấy phải sửa tàu vũ trụ để có thể quay lại trái đất.