back to home dude

Kết nối và biến mất

Kết nối và biến mất

về Kết nối và biến mất

Hãy làm tất cả các hình khối biến mất. Mẹo chơi: những hình khối cùng màu sẽ tan chảy cùng nhau