back to home dude

Kết Nối Điện

Kết Nối Điện

Về Kết Nối Điện

Pin sẽ tạo ra dòng điện. Nhưng chỉ nếu bạn dùng pin đúng cách. Nối những cục pin đủ màu với chiếc đèn có màu tương ứng. Nhưng hãy chắc chắc rằng bạn sẽ cung cấp đầy điện cho vùng chơi, nếu không bạn sẽ không thể đi tiếp. Và tất cả những điều này đều phải xảy ra trong khoảng thời gian được cho phép. Chúc bạn may mắn!