back to home dude

Kêt hợp hình

Kêt hợp hình

về Kêt hợp hình

Hãy dùng chuột để hoán đổi vị trí các hình để có được 3 hình giống nhau liên tiếp. Bạn sẽ lên được cửa tiếp theo nếu bạn loại bỏ được tất cả những quân màu đen. Liệu bạn có đủ nhanh để giành được 3 sao?