back to home dude

Kẹo của Santa

Kẹo của Santa

về Kẹo của Santa

Hãy giúp Santa sưu tầm tất cả quà tặng cho giáng sinh. Bạn phải dùng chuột để nhắm và làm ít nhất 3 bong bóng cùng màu chạm nhau đẻ chúng biến mất khỏi màn hình. Liệu bạn có thể giành được sao ở mỗi cửa?