back to home dude

Kẻ xâm chiếm

Kẻ xâm chiếm

về Kẻ xâm chiếm

Alexander Đại Đế phải chiến thắng cuộc chiến này! Tạo những tổ hợp của 3 hoặc nhiều quả bóng cùng màu! Bằng cách này những quả bóng sẽ biến mất và bạn có thể thu thập các thứ cần thiết.