back to home dude

Kẻ trộm bánh

Kẻ trộm bánh

về Kẻ trộm bánh

Bạn sẽ la chú bò và có nhiệm vụ thu thập hết những chiếc bánh xám mà không bị kẻ thù bắt. Bạn có thể ăn chấm nhấp nháy để thay đổi luật chơi và đánh bại đối thủ.