back to home dude

Kẻ tiêu diệt thiên thần

Kẻ tiêu diệt thiên thần

về Kẻ tiêu diệt thiên thần

Giết tất cả các thiên thần, nhưng đừng để họ đánh bạn hoặc bạn sẽ chết!