back to home dude

Kẻ tiêu diệt không gian

Kẻ tiêu diệt không gian

về Kẻ tiêu diệt không gian

Bắn tất cả kẻ thù của bạn và ngăn chặn các tàu xâm nhập vào thuộc địa. Thoát khỏi nhà chứa máy bay đầu tiên!