back to home dude

Kẻ săn tiền thưởng Boxhead

Kẻ săn tiền thưởng Boxhead

về Kẻ săn tiền thưởng Boxhead

Bạn là một kẻ săn tiền thưởng và bạn phải loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt. Chơi thật thông minh và hãy tính toán.