back to home dude

Kẻ săn Ninja

Kẻ săn Ninja

về Kẻ săn Ninja

Đánh chữ càng nhanh càng tốt để bảo vệ ngôi đền không bị phá hủy