back to home dude

Kẻ săn cướp biển

Kẻ săn cướp biển

Về Kẻ săn cướp biển

Bạn là một tay săn cướp biển. Một thuyền trưởng với con tàu riêng của mình và săn những tên cướp biển khác. Một kẻ đạo đức giả? Có thể. Nhưng cảm giác của công lý thật tuyệt vời. Bắn hạ những chiếc thuyền đang tiến tới và bắn hạ những chiếc rương đá quý đang bay. Nhưng điều gì là quan trọng nhất? Bạn có thể sang được màn chơi tiếp theo không?