back to home dude

Kẻ phản bội

Kẻ phản bội

về Kẻ phản bội

Hãy chứng minh rắng bạn sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên bằng cách hoàn tất cuộc huấn luyện này! Nhảy vào chiếc thuyền và tiêu diệt tất cả những kẻ thù với khẩu súng la de của bạn! Bạn có thể đánh bại những tên trùm xấu xa bất tận?