back to home dude

Kẻ Leo Núi

Kẻ Leo Núi

Về Kẻ Leo Núi

Những chiếc xe tải xấu xa này có thể chịu đựng và chúng có thể đi đến bất kỳ vùng nào mà bạn muốn. Vậy nên hãy cầm lấy vô lăng. Chờ một kẻ thách thức bạn và cho hắn đo ván trong bùn lầy.