back to home dude

Kẻ lang thang đang bị truy nã 3

Kẻ lang thang đang bị truy nã 3

về Kẻ lang thang đang bị truy nã 3

Những kẻ lang thang đã tẩu thoát khỏi nhà giam. Và bây giờ thì những cảnh giác đang tìm kiếm anh ta trên toàn thế giới. Hãy giúp cho những đặc nhiệm tìm ra kẻ này.