back to home dude

Kẻ hủy diệt quái vật 1

Kẻ hủy diệt quái vật 1

về Kẻ hủy diệt quái vật 1

Gõ vào những con quái vật từ trên bệ bục của chúng bằng cách kéo nòng nọc từ sao năm cánh. Tập hợp càng nhiều ngôi sao càng tốt để ghi thêm điểm!