back to home dude

Kẻ đặt bom

Kẻ đặt bom

về Kẻ đặt bom

Ném bom và tiêu diệt những kẻ thù của bạn, nhưng không được đánh mình.