back to home dude

Kẻ đào vang Vegas

Kẻ đào vang Vegas

về Kẻ đào vang Vegas

Cố gắng đào thật nhiều vàng và kim cương từ mỏ vàng. Đừng nhặt đá, vì chúng không đáng giá gì cả. Khi bạn có đủ tiền, bạn có thể tiếp tục sang cấp độ kế tiếp!