back to home dude

Kẻ đào vàng

Kẻ đào vàng

Về Kẻ đào vàng

Hãy thu lượm càng nhiều những mảnh vàng và kim cương trước khi hết giờ. Đừng nhặt đá vì chúng không đáng giá gì cả.