back to home dude

Kẻ biến hình

Kẻ biến hình

về Kẻ biến hình

Hãy đi xuyên suốt thế giới bằng cách tự biến hình. Hãy quan sát những đồ vật hay con vật thông minh trong môi trường đó và biến thành chúng.