back to home dude

Kẻ bắn tỉa giết người 2

Kẻ bắn tỉa giết người 2

Về Kẻ bắn tỉa giết người 2

Kẻ bắn tỉa giết người 2 là trò chơi bắn vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải nhắm đúng mục tiêu. Di chuyển giữa các mặt phẳng và những địa điểm khác nhau quanh thành phố nơi bạn sẽ tìm ra người bạn cần bắn